Posted by: Fleo | 21/01/2021

Oleme kolinud!

Kolisime oma blogi uuele domeenile, milleks on https://vanajahea.news/ Sinna on üle viidud ka kõik postitused, millised on seotud raamatutega. Siia me uusi postitusi enam ei lisa.

Käesoleva blogi sulgeme 1. mail 2021. a

Teine raamat

Kultuur, 1961

Teine Piirikaitse Rügement formeeriti ajal, kui meie kodumaad ähvardas otsene hädaoht olla üle ujutatud punase laviini poolt.
Rügemendi koosseisu moodustasid Lõuna-Eesti mehed Tartu, Võru, Valga ja Petseri maakonnast. Juhtkonda kuulusid enamikus meie aspirantide kurususte lõpetajaid, s. o. reservlipnikud.
Rasked kaitsevõitlused meie idapiiril ei võimaldanud rügemendil isegi formeerimise lõpetamist, rääkimata veel väljaõppest. Hädavajalikku väljaõpet tehti hädasunnil rindelõigus, piltlikult öeldes, vastase silma all.
Formeeritud rügement relvastati saagirelvadega, milledele oli laskemoona saamine ülimalt raske ja juhuslik.
Paari kuu jooksul rindel olles, varustas rügement end ise saksa relvadega, mis olid saksa sõjaväe poolt Virumaa metsadesse maha jäetud.
Seitse kuud püsis Teine Piirikaitse Rügement Krivasoos kõige raskematest tingimustes oma kodupiiride kaitsel vankumatult ja loovutamata jalatäit maad meie põlisvaenlasele – punastele asiaatidele. Kuid selle eest maksis rügement rasket verehinda. Ta kaotas selle aja jooksul oma ridadest ühe kolmandiku – 960 võitlejat surnute ja haavatute näol.
Vastase kaotused ületasid aga meie oma nelja- või viiekordselt.
Teine Piirikaitse Rügement täitis sama väärikalt oma kohustusi isamaa vastu nagu teisedki, aga paremini relvastatud üksused.

New Yorgis 20. mail 1961. a.

Julius Edor
major
Teise Piirikaitse Rügemendi adjutant

Loe edasi…

Esimene raamat

Kultuur, 1960

Eesti rahvas Saksa kindralkomissari valitsuse all
1941. a. kuni 6. oktoobrini 1944. a.

Ööl vastu 14. juunit a. 1944 kisti sängidest Moskva käsul välja tuhanded eestlased kõigist ühiskonnakihtidest ning küüditati trellitatud loomavaguneis Siberi tühimaadele surema…
Tollel ööl kajasid ka esimesed püssipaugud, mis olid lastud nimetuks jäänud eesti vabadusvõitlejate poolt Moskoovia türannivalitsuse esindajate – tshekistide vastu.
Tollel ööl pandi soosaartel, rabades ja kohisevate põlislaante varjus alus metsavendlusele.
Sellest hoolimata, et puudusid juhid ja relvad, otsustati ründajaile vastu hakata, sest eesti rahva terve vaist ütles, et ilma võitluseta ja vereohvriteta ei saa vabaduses elada.
Seega tuleb Eesti Teise Vabadusvõitluse algmomendiks pidada mainitud küüditamisööd.
See oli eestlaste spontaanne, kuid defensiivne vastuhakkamine maa anastajaile – venelastele.
Kui 22. juunil a. 1941 puhkes Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel sõda, kasvas vabadusvõitlejate arv metsades veelgi.
Mõni päev kohe pärast sõja puhkemist läksid metsavennad Soome raadio teadete põhjal, mis muide olid vägagi ekslikud, ofensiivile, eeldusega vabastada maa kiiremini asiaatlikest parasiitidest.
Metsavendade rünnakuobjektideks olid toona üksikud ja väiksemad Nõukogude Vene võimu tugipunktid ja regulaar- kui ka hävituspataljonide autokolonnid. Kõik see toimus ajal, kui veel ühtki sakslast ei olnud Eesti pinnal.
Nimetatud metsavendade ofensiivlahingud hõlmasid territoriaalselt Lõuna-Eestit. Rõhuvas enamikus toimusid need aga Tartumaal. Igakordne lahinguline kontakt moskoviitidega nõudis metsavendade keskelt raskeid ohvreid. Aga neis võitlusis omandati siiski kogemusi ja saadi relvi ühes vastava laskemoonaga.

Loe edasi…
Posted by: Fleo | 22/12/2020

“American dirt” – Jeanine Cummins

Tõlgitud artiklist ja fotod võetud: https://www.labirint.ru/now/american-dirt/

Vaatamata sellele, et elame XXI sajandis, kostub üha sagedamini üleskutseid keelata ära üks või teine raamat. Põhjuseid selliseks üleskutseks on lõputult, kuid peamiselt on nendeks raamatud, millised tekitavad aktiivset vastukaja ja vihast poleemikat.

2020. aasta veebruaris-märtsis tekitas tõsise skandaali Jeanine Cumminsi romaan “Ameerika pori”. Autorit, kes kirjutas üllatavalt jõulise action-raamatu mehhiko migrantidest, kes üritavad kõikvõimalike vahenditega sõita USA-sse, süüdistati selles, et ta kirjutab asjadest, mida ei ole ise üle elanud. Raamatupoed eemaldasid raamatu riiulitelt, kirjastus, mis maksis raamatu eest suurt honorari, jättis ära pressituuri, ning Cummins sai pidevalt ähvarduskirju. Raamatute maailma jaoks, kus ei oldud veel kuuldud midagi katsetest “käntseldada” ära (cancelled – ingl.keelest) Joanne Rowling, oli see tõsine kirgede torm. Arvamused polariseerusid: raamatu poolt võtsid sõna Oprah Winfrey ja kirglik lugeja Stephen King, kes teatas, et raamat avas ta silmad küsimuses, miks jätavad inimesed kõik maha ning põgenevad, et alustada uut elu.

Jeanine Cummins

Pärast karantiiniperioodi andis raamatu vene keeles välja kirjastus «Синдбад» (Sindbad). Nüüd on meil (Venemaal) võimalus iseseisvalt välja selgitada, kellel on õigus ja kellel ei ole: raevukalt raamatut kritiseerivatel ladinaameerika kirjanikel või autoriteetsetel retsensentidel nagu Oprah Winfrey, kes pühendas romaanile terve saate. “Ameerika porist” sai “Oprah raamatuklubi” 83. raamat.

Loe edasi…
Posted by: Fleo | 28/08/2020

“Tüdrukune” – Eia Uus

Autor: Eia Uus

Üks poole raamatu lugemise peal tunnen, et midagi on valesti. Miks räägitakse selles raamatus niivõrd palju naiste vastu suunatud vägivallast, peamiselt seksuaalsest ärakasutamisest ja kuritarvitustest?

Olin ostnud selle raamatu, kuna olin kuulanud katkeid sellest raadio kaudu ning kuuldu meeldis mulle. Inimene on kaotanud töö ja saab võimaluse asuda tulevase NAISpeaministri juurde suhtekorraldajaks jne. Samuti olin kuskilt kommentaariumist lugenud, et tegemist teemaga “naised poliitikas” ning kellegi jaoks oli selle teema kajastamine jäänud pealiskaudseks.

Vot, ja kui poole raamatu peal hakkas mind natukene see seksuaalsuse teema häirima, siis avastasingi, et loen raamatut, millest ostes oli mul hoopis teistsugune arusaam. Nii et – enne ikka kontrolli korralikult, millest raamat räägib ja mida ostad!

Aga miks olin siis nii totu, et avastasin selle kõik alles poole raamatu pealt? Aga sellepärast, et raamat on lihtsalt huvitav. Ja kui minu eksimuse pärusmaa kah selgines, siis kukkusid ka kõik mosaiigiosakesed omale kohale. Tegelikult ei ole seksist ja naiste seksuaalsusest ja selle kuritarvitustest raamatus üldsegi palju kirjutatud. Raamat lihtsalt räägibki sellest. Ja nii mõnigi lõik raamatust tuletas meelde oma inimeseks ja naiseks saamise aegu.

Loe edasi…
Posted by: Fleo | 16/06/2020

Küll hunt hunti tunneb

Autor Kate Kessler

Audrey on väga tõepärane karakter. Mulle meeldis, et selles raamatus on natukene kõike – põnevust, action’it, romantikat ja nalja. Loodan, et kaks järgmist raamatut sellest sarjast on sama head, kui see siin.

Lugesin läbi raamatu kolm esimest peatükki. Liiga palju inimeste ärakasutamist, liiga palju vägivalda, liiga „suured seljakotid“ seljas, liiga palju õnnetuid inimesi, liiga palju ropendamist. Rohkem ma selle sarja raamatuid ei loe. Ka mitte selle autori raamatuid.

Need on kaks kardinaalselt vastupidist lugeja arvamust sellest raamatust amazon.com lehelt. Ja kahjuks ühtib teine arvamus täielikult minu arvamusega sellest raamatust.

Loe edasi…

Posted by: Fleo | 12/06/2020

Alev Lytle Croutier “Haarem”

haarempilt

Kirjastuselt Eesti Raamat. Lehekülgi 192. Ilmumisaasta 1994.

Raamatut oli lihtne ja kerge lugeda. Ei mingeid pikki ajaloolisi ja arheoloogilisi kirjeldusi maapõue „n-pluss-kes-teab-mitmendast“ kihist leitud potikildudest ja muid sarnaseid igavaid elemente eriala spetsialistide poolt laiale ringile lihtsatele ajaloohuvilistele mõeldud raamatutest. Sellest tulenevalt – see ei ole teaduslik teos! See on lihtsalt ühe inimese kogutud materjal ning autori vanaema ja tädide jutud elust haaremis. Samuti on autor läbi uurinud palju raamatuid, alates 17. sajandist, millistes kirjeldatakse kasvõi paari sõnaga elu haaremis. Ja see on tõeliselt tänuväärne töö! Kes viitsiks ise neid killukesi otsida, ka internetiavarustest, ning siis kokku sõlmida.

Kuna tegemist on lihtsalt asjast huvitatu tööga, siis ei tasu siit otsida tervikpilti, siin on vaid killukesed haaremielust, kuigi on püütud haarata kogu spektrit.
Positiivseks pooleks pean ka seda, et raamat toob lugeja taas „maa peale“. Räägitakse naiste elust haaremis. Siin ei ole mingit ülevoolavat romantikat, armulugusid, ning ka eunuhhid on õnnetud inimesed, mitte Hollywoodi produktsioonist lihaselised alfa-isased.

Seega on see raamat silmaringi laiendamiseks ning tõeste kirjelduste eristamiseks väljamõeldud muinasjuttudest.

Tänuväärt raamat on ta ka sellel põhjusel, et Türgis keelustati haaremid 1909, mis tähendab, et elavaid inimesi, kes teaksid omast käest, mis elu haaremis elati, ei ole enam elavate kirjas. Raamatusse on aga kirja pandud natukenegi seal elanud reaalsete inimeste muljeid ja meenutusi. Kahjuks on neid aga väga vähe, sest kes meist lapsena ikka neid vanaema jutte nii väga tõsiselt kuulab. Rohkem on raamatus siiski väljavõtteid Lääne elanike meenutustest, kui neil õnnestus heita pilk haaremisse selle võretatud ja kaetud aknaorvust, või on autor teinud tõenäoliselt järeldusi maalidelt ja fotodelt, milliseid on tal õnnestunud leida. Või vähemalt mulle tundus nii, sest haaremielust ei tea ma muidugi midagi enamat, kui filmidest nähtud ja mõnest romaanist loetud.

Kokkuvõttes oli hea lugemine: ei midagi erilist, aga ka ei midagi koledat.

Meie raamatupoodi: “Vana ja Hea” raamat

Posted by: libarebane | 12/04/2020

“Hoidkem elavana vaba eesti kirjandus!”

Teataja Nr.2 25.1.1964Teataja nr. 2 / 25. 1. 1964

 

Mõttevahetus kirjanduselu murede ja päevaprobleemide üle

Kas aeg – 1963. a. südasuvi – ja koht – Näki talu idülliline ujumissild on õigeks hetkeks ja paigaks, kus kõnelda eesti kirjandusest ja selle avaldamisprobleemidest? Kas indiaanlastelt võetud maa meie ümber oma kunagiste uhkete asukate märkideta haudadega ei ole nagu ähvardus, ehkki päikeseküllane õhk on kuiv ja kuum, helisev elust ja eesti laste muretuist kilkeist? Kas ei ole nagu kadu kuulutus isegi nii meeldiv ja otse uimastav vee langemise kohin üle paisu ajast rohekate palkide, murdunud kivi ja roostetanud turbiinivõllide? Just eriti see! Kui hiljuti – alles sajandi algul – oli selles veekohinas töö ja leib poolele sajale perekonnale. Siit pole üle käinud sõdasid ega põgenemisi, ometi on nende inimeste eluasemete alusmüüridki maetud vohavast taimestikust, metsviinapuust ja surnuaialikkust sisendavaist seedreist. Tahtmatult tekib meie meeldiva ümbruse minevikule mõeldes rahutus ja koguni kartus tuleviku ees. Kui lühike – kui imelühike – oli nende töökate, edasirühkivate inimeste ring siin ehitades ja luues, sest nad olid läbi lõiganud vaimsed juured oma rahvaga!

Selles tunnetuses tõden, et vaevalt leiduski eesti pagulaskirjanduse probleemide aruteluks veel sobivamat paika. Kirjanduslik looming on iga kaduva generatsiooni mälestusmärk eelkõige iseendile. Ja nii läheb me jutt loomulikult hetkel eesti kõige suurema ja tähtsama raamatu – prof. A. Saareste “Eesti keele mõistelise sõnaraamatu” – väljaandmise juurde, mille raske koorem lasub Kirjastusel Vaba Eesti.  Loe edasi…

Posted by: libarebane | 10/03/2019

“Tulised vankrid” – Ain Kalmus

tulised vankrid IIRomaan – II köide

Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1953

Kolmas osa
Esimene peatükk

Majaori juhatas Polykarpose megaroni ja osutas tummalt ukse kõrval seisvale külalisistmele. See liigutus ütleb rohkem kui sõnad, mõtles Polykarpos järile laskudest. Lihtsa käeviipega oli orjaneitsik tõendanud, et tema oli vaid kodutu inimene, pidemeta paigast veerev võõras, kes ei väärinud suurt viisakustki. Nüüd Gajus Quintus Vitaliust oodates tundus Polykarposele, et ta matk Efesosest Smürnasse oli suurem meeletus kui see oli paistnud enne selle alustamist.
Miks oli ta lahkunud emand Flavinia juurest? Seal koheldi teda nagu oma kodakondset. Kellelgi polnud tema tarvis halba sõna ega kurja silmavaadet. Kuid tema tundis ennast siiski üleliigsena. Võõrana oli ta sinna tulnud, võõrana ja majalisena lahkus ta ka ühel hommikul, paun seljas ja sau käes, nagu tegid seda kõik teelised, kel puudus raha hobuste või laevasõidu eest maksmiseks.
Ja nüüd oli ta siin.
Võib-olla oli meeletus tulla nõnda võõra inimese juurde, kellega teda sidus vaid mõnepäevane matkatutvus. Kuid Gajus oli Smürnas ainus inimene, keda ta tundis, ja millegi pärast tahtis ta just siia linna tulla. Võib-olla olenes see sellest, et Grmanicus ja Marja ka kuski siin läheduses elasid. Või oli selleks mingi muu põhjus. Smürna oli esimene suurem linn Efesose naabruses ja sellepärast näis üsna loomulik, et ta selle oma matkasihiks võttis.
Emand Flavinia megaroni kõrval tundus ruum, milles ta praegu viibis, palju kitsam ja vaesem. Mööblid olid siin enamasti odavad ja juhusliku ilmega. Laevausest sisse põikavas valguses käis ta pilk korraks üle paljaste seinte ja põrandatahvelduse. Ühel järil oli kitara selili, lahtine kirjarull kõrval. Teisel istmel lamas purpurne linik, õhuline ja kullaseguline, hooletult kägaras koos, nagu oleks see pilk aega tagasi rutuliselt sinna visatud. Loe edasi…

Posted by: libarebane | 17/02/2019

“Saaremaalt Leningradi” – Ilmar Jaks

170220190001bKirjastus “Eesti Raamat” Stockholm, 1949

Tööpataljonlase päevik 1944-1945

39.

“Leningradi sõjatribunali otsuse põhjal … reamees … poeg … paragrahvi põhjal … surmanuhtlusega mahalaskmise läbi”.
Märtsikuus 1945. Hermanni kindluse jalale kolmnurkselt ülesrivistatud 263. Eesti Jalaväe Tagavarapolk. Näoga ülesrivistunute poole seisab umbes kahekümnendais elusaastais noormees – surmamõistetu. Temast paremal ja vasemal kolm automaat-püstolimeest – kohtuotsuse täideviijad. Narva vene garnisonist. Valges kasukas kõneleja – alam-polkovnik Ermel. Tegemist on tavalise deserteerumisjuhtumiga. Sügisel mobiliseeritu Virumaalt, kes omavoliliselt väeosast lahkunud, poolelt põgenemisteelt kinni püütud ja kellele nüüd välikohus “õiglase karistuse” mõistnud. Kõneleja sõnade järgi on ta reetur, isamaa äraandaja, kodanluse sabarakk, fashistide käsilane. Peale selle “häbiplekk eesti rahvale, teotuseks kuulsusrikkale Eesti Korpusele”. Pehmendavaid asjaolusid pole, asjast olevat küll ja küll räägitud, pealegi on süüalune haritud inimene. Seepärast:
“Leningradi sõjatribunali otsuse põhjal …”
Kohtuotsuse viimaste sõnade kõlades eemalduvad püssimehed, asudes laskevalmis relvadega kaebealuse ja polguülema vahele. Surmamõistetu palvetab. Tõusevad püstolid ja kõlab tulekäsklus “ogonj!”. Kuid surmavaikselt seisev polk näeb noormeest püssitorude ees sirgu ajavat ja käe üles tõstvat. Läbi automaatpüstolite kiire ta-ta-taa kostuvad ta lahkumissõnad: “Makske kätte, eesti mehed!” Loe edasi…

Posted by: libarebane | 04/02/2019

“ANTHEM – Action-MMORPG”

thumbnailAutor – Tarvi Hirv

Demo review.

Koheselt tuleb öelda, et olen kulutanud selle mängu “beta” või “demo” peale kokku 12h, sellest reaalselt olen saanud mängida vaid veidi üle 4 tunni. Probleem on lihtne: Anthem on üles ehitatud niimoodi, et väga palju aega kulub sul, vähemalt praegu, istudes erinevates menüüdes. Sellega seoses on EA-l (Electronic Arts’ile e. mängu kirjastajale) ka veel üks probleem: nimelt jookseb Anthem kokku kui mängu on laaditud 95%. Uurinud, et mis seda viga tekitab, vastust ei leiagi: on siis viga  mängumootoris või mängu serverites… Seda on veel esinenud Battlefield V mängudes ning ka mängus Battlefield 1 (millega ise kokku ei puutunud). Loe edasi…

Posted by: libarebane | 06/01/2019

“Komandör Fürzeni viimane lend”

 

thumbnailAutor: Tarvi Hirv

Proloog

Maandumisprotsess pani süstiku vinguma. Lõpuks oli see jõudnud tagasi Maale. Valentin kiikas aknast välja, tundes väsimust endast üle kiirgamas. Siiski ei saanud ta rahu, sest Donova koputas tasa ta õlale.
“Herr Kommandant, me peaksime valmistuma süstikust väljumiseks. Skoska on juba riides.”
Vastuseks Valentin noogutas ning tõusis ohates püsti, liikudes oma ruumi poole. Olles seal, pani ta selga oma paraadmundri. Väljast tuleva valguse käes paistsid valge ja kuldne, Austria värvid, lausa kiirgavat. Valentin liikus toast välja, saades kokku Skoskaga. Skoska oli justkui kivisein oma hästi hoitud habeme ja lühikeseks pügatud juustega. Valentin heitis pilgu Skoska mundrile ning naeratas. See oli tema koduriik Poolale kohaselt punane.
“Komandör, siin me lõpuks oleme. Viimased sada aastat sõda justkui käega pühitud.”
Valentin noogutas ning patsutas Skoska selga.
“Just nii, porucznik.”
Skoska naeratas oma auastme nimetamise juures ning vaatas otse enda ette. Varsti liitus ka Donova nendega ning nad olid valmis. Uks avanes ning nende ees seisis kolm figuuri, riides samasuguses, kuid sinises riietuses.
“Kommandant Fürzen, tere tulemast Maale. Meie oleme komisjon, mis saadeti teid välja vahetama seoses teie missiooni lõppemisega.”
Sinises riietuses mees hoidis käes virna pabereid ning ta andis need Valentinile. Valentin võttis nad vastu ning saluteeris neile lühidalt.
“Tänan. Võib paluda teie nime?”
Mees sinises noogutas ning võttis välja oma ametimärgi, näidates seda Valentinile. Sellelt võis lugeda “Euroopa Kosmoseagentuur” ning Valentin pööras Skoska ja Donova poole.
“Te kuulsite teda. Kohtume väljas, kui olete lõpetanud.” Loe edasi…

Posted by: libarebane | 24/09/2018

“Järelpõimik” – Gert Helbemäe

Järelpõimik blogiEesti Kirjanike Kooperatiiv, 1979

Inimese uurija
Gert Helbemäe lähtealuseks kirjandusse, nagu paljudel eesti kirjanikel, on ajakirjanduslik tegevus. Aga ta läheb ajalehe juurest peagi üle uue meediumi juurde – Eesti Ringhäälingu teenistusse. Kuulatav sõna asendab loetava. Muusika on noormehe lemmikkharrastusi, ta esimesed kuuldemängud on kirjutatud muusikalistel teemade. Tükk aega hiljem, paguluses, siirdub ta olude sunnil uuesti ajalehte tegema, pagulasena Inglismaal. See töö kestab üle veerand sajandi, elu lõpuni (15.7.1974).
Ei ole imestada, et Helbemäe viisis oma tegelastele ja probleemidele läheneda on sarnadust ühe meie teise “elukutselise” ajakirjaniku Pedro Krusteniga. Sama terav silm detailide jaoks, sama kirglik soov tungida fassaadide taha, minna läbi kulissidest, analüüsida tegelaste tõelisi ajesid ja tunge. Kui Mälk näiteks peamiselt kirjeldab ja kujundab, siis Krusten ja Helbemäe uurivad ja analüüsivad.
Muidugi on ka Helbemäel oma lemmikteema, kus ta peamiselt, “maalib” – vähemalt alguses, see on keskaegse Tallinna elu-olu eriti keskaja lõpusajandeil, murranguajal vana ja uue vahel, mis meile jõudis tunduvalt hiljem kui Kesk-Euroopasse (kõnelemata Lõuna-Euroopast). Selle huvi tulemuseks on “Vana Toomas”, “Raekooli õpilane” ja terve kogu selleaegseid novelle “Vaikija” tiitli all. Järelpõimikus leidub näidend “Reetmine vere vastu” ja novell “Öö nõiapoes”. Loe edasi…

Posted by: libarebane | 31/08/2018

“Kõuepilvede saatel” – Arno Raag

kõuepilvede saatelEesti Kirjanike Kooperatiiv, 1971

Saateks
Eelolev on mõnikümmend mälestuskildu nähtust, kuuldust ja kaasaelatust ajavahemikus 1921-1939. Need on seotud peamiselt kaastööga ajalehtedele, mida alustasin juba keskkooli päevil, ja kutselise ajakirjaniku tegevusega toimetuse laua taga. Sadade isikutega – osa neist meie tookordse avaliku elu tegelased nii poliitilisel kui kultuurilisel alal – on ajakirjaniku kutsetöö viinud mind kokkupuutumisse ja mõndagi sellest on talletunud mälu varamusse.
Käsitletavaid sündmusi ja isikuid lahutab tänapäevast 30-45 aastane vahemaa, mis palju mällu talletunust on maha viilinud. Mõnest sündmusest on jäänud vaid üldkontuur, kuid selle juurde kuuluvad üksikasjad on sageli väga olulised, sest et nad tihti paremini iseloomustavad sündmusi ja nendes esile kerkinud isikuid, andes võtme mõnegi seiga ja sellega seotud inimese lähemaks mõistmiseks.
Olen püüdnud kasutada mõningaid kättesaadavaid allikaid mälule toeks juhtumites, mille üksikasjad on liigselt ähmastunud. Kuid paraku on selliseid allikaid – eeskätt tolleaegseid eesti päevalehtede aastakäike – vabas maailmas üsna vähe, mistõttu olen saanud vajalikku tuge üpris napilt. Nii on mõni väike ebatäpsus võimalik.
Kõike nähtut, kuuldut olen püüdnud esitada ajalise järjestuses, niipalju kui see sageli rööbiti kulgevate sündmuste tõttu osutus võimalikuks, vaadelda seiku ja inimesi aja perspektiivis ning nende käitumist mõista oma parima arusaamise järgi.
– Autor Loe edasi…

Posted by: libarebane | 28/08/2018

“Saatuslikus kolmnurgas” – Arno Raag

Saatuslikus kolmnurgasMälestusi 1939-1944

Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1974

Meil vahel on nõnda kitsas
kaks surma ristati üll,
siiski südamel elupitser,
seesugused oleme küll
– Henrik Visnapuu

Saateks
Sündmusrohke aeg on otsekui paljude harjadega mägiahel, kus orud ja järskkuristikud vahelduvad kas kaljulõhendikega või tuulist ja vihmast koonuseks voolitud tuppudega ning lammorgudega. Siit või sealt mägestiku jalamilt, kuhu on hoovanud sisekihtides pulbitsevad veed, kujunevad allikad.
Sama lugu on mälestustega sellistest aegadest. Needki tungides mälu jalamile moodustavad allikana tulvava kogu.
“Saatuslikus kolmnurgas” on koguke mälupilte sellisest ajastust, kus kaks okupanti üksteise järel Eestis võimutsesid. Kõik kolm nurka on mänginud oma osa meie rahva elus, ja üks neist – venelasist punane okupant peremehetseb Eestis praegugi.
Kõik need kolm nurka on üksteise suhtes täielikud vastandid. Olen püüdnud mälus säilinud seiku vaadelda ning hinnata lähtudes vaid ühest ainsast nurgast ja selle nimi on: vaba iseseisev Eesti!
– Autor
Patchogue,
1972-1973

Loe edasi…

Posted by: libarebane | 21/08/2018

“Läbi varemete” – Arno Raag

Läbi varemete“Läbi varemete”
Arno Raag jatkab selles oma mälestusi, seekord aastatest 1944-49, alates meresõidust Saksamaale ja elust seal, käsitledes peamiselt laagrielu mitmes põgenikelaagis, lõpetades lahkumisega USA-sse. Aine on jaotatud viiekümnesse eri peatükki, see sisaldab rohkesti audentset materjali, käsitledes laagrielu igapäevaseid sündmusi ja nende juhtimist, võimude skriinimisi, venelaste külaskäiku, eestlaste kultuurilist isetegevust – ajakirjanduse organiseerimist, laulukoore, kirjandusvõistlusi, näitusi jne. Terava pilguga nähtuna, värvikalt kirjeldatuna libiseb meie silme eest mööda see aeg nagu vana, juba ununenud film.

Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1978

“Läbi varemete”
Mälestusi 1944-1949

Moto:
Sa mine, kuhu tahad
sul ikka varemed ees,
nii metsas, mäel, väljal –
ja sinu enese sees!
– Juhan Liiv

Saateks
“Sa mine, kuhu tahad, sul ikka varemed ees …” Need Juhan Liivi sõnad on väga iseloomustavad olukorrale Saksamaal 1944. aasta sügisest 1949. aasta sügiseni, mil nendes varemetes tuli pagulasena elada, töötada ja rännata. Kui mõnes kohas oli mingisugune suurem asula ja seal ei juhtunud nägema varemeid, siis oli see silmale harjumata ja seega kohe tähelepanu haarav. Kuid selliseid paiku ei olnud palju – ikka varemed suuremal või vähemal määral.
Ja isegi sellises varemete rägastikus, vapustatud läbielatust nii kodumaal kui ka võõrsil, kus hing teinekord kippus nördima ning ruineeruma, säästis usk õigluse võidusse ning Jumala abisse raskel hetkel, kui tuli läbi elada ja olla tunnistajaks mõnelegi kohutavale tõigale. Sellest kõigest on talletunud mäluvaramusse sügavat traagikat ja koguni koomikat, sest inimvaimu refleksides need on ju kaksikvennad.
Sündmused kulgesid sageli otse üllatava tihedusega üksteise kannul, sageli koguni rööbiti. Ja sellistes erakordsetes oludes kohatud inimesed on andnud mõnegi mällu sööbinud seiga või kuju.
Käesolevas töös on vaadeldud vaid neid isikuid ja sündmusi, kus autor ise oli tegev või kuuljaks-nägijaks. Sellega ühtlasi lõpetan oma mälestuste sõnastamise. Selleks, et teatavat sündmust või ajajärku mälestusena vaadelda, peab olema ajaline distants rahuliku ning objektiivse perspektiivi saavutamiseks. Seda võimaldab vaid vanameister AEG!

Florida – California
1974-1976

– Autor Loe edasi…

20122017 SelirandRaamatust “Jumalad, hauakambrid, õpetlased”
Autor: C. Ceram
Tõlkinud: J. Selirand
Sari: Maailm ja Mõnda
Eesti Riiklik Kirjastus, 1961

Kaotus muutub võiduks.

Egiptuse arheoloogilise avastamise lätete juures seisavad Napoleon I ja Vivant Denon. Keiser ja parun. Väejuht ja kunstiinimene. Osa teed käisid nad koos; nad tundsid teineteist hästi, kuid nende olemusel ei olnud midagi ühist. Mõlemad oskasid hoida käes sulge, kuid ühel ilmusid sule alt käsud, dekreedid ja seaduseraamatud, teisel aga – kergemeelsed, komblusvastased, isegi pornograafilised novellid ja joonised, mis kuuluvad salajaste kurioosumite hulka.
Kui Napoleon valis selle mehe ühe oma ekspeditsiooni kunstialaseks kaastööliseks, siis tegi ta niisuguse õnneliku valiku, mille tähtsus ilmnes alles tulevikus.

17. oktoobril 1797. aastal kirjutati alla Campoformio rahule. Seega oli Itaalia-sõjakäik lõppenud ja Napoleon pöördus tagasi Pariisi.
“Napoleoni kangelaspäevad on möödas!” kirjutas Stendhal. Kirjanik eksis. Kangelaspäevad alles algasid. Aga enne kui Napoleon lõi komeedina särama Euroopa kohal, et lõpuks läbi põleda, valdas teda “pöörane, haigest ajust tekkinud hallutsinatsioon”. Kitsas toas rahutult siia-sinna sammudes, puretud auahnusest, võrreldes end Aleksander Suurega, kahetsedes kordasaatmata tegusid, kirjutas ta: “Pariis rõhub mind tinamantlina! Teie Euroopa on mutimullahunnik! Ainult idas, kus elab kuussada miljonit inimest, saab asutada suuri riike ja teostada suuri revolutsioone!” (Muide, Egiptuse kui idasse viiva värava kõrge hinnang on kaugelt vanem kui Napoleon; juba Goethe oli ennustanud ette Suessi kanali rajamist ja põhjendanud seda poliitiliselt õigesti, aga veel varem, 1672. aastal kirjutas Leibniz Louis XIV-ndale memorandumi, milles ta kujutas hilisema poliitilise arengu mõttes õigesti Egiptuse tähtsust Prantsuse impeeriumi loomise poliitika suhtes.)
19.mail 1798. aastal siirdus Napoleon Toulonist merele kolmesaja kahekümne kaheksast laevast koosneva laevastikuga, mille pardal oli kolmekümne kaheksa tuhande meheline sõjavägi (peaaegu täpselt niisama palju, kui oli Aleksandril, kui viimane asus teele India vallutamiseks). Eesmärk: Malta kaudu Egiptusesse!
See oli aleksanderlik plaan. Napoleoni pilk oli samuti üle Egiptuse Indiale suunatud. Sõjakäik üle mere oli katse anda Inglismaale, kes Euroopa ulatuses oli tabamatu, surmav hoop ühes tema osadest. Inglise laevastiku ülemjuhataja Nelson ristles kuu aega asjatult Vahemerel, oli kaks korda Bonaparte´ist peaaegu kahurilasu kaugusel ja laskis tal mõlemal korral ära lipsata. Loe edasi…

Posted by: Fleo | 31/07/2017

Minu Iisrael. Kuidas tõlkida sabatit

Autor: Margit Prantsusminu-iisrael-kuidas-tolkida-sabatit

Kirjastus: Petrone Print OÜ, 2017. 280 lk

Toimetaja: Loone Ots

Miks me reisime!? Miks näeme vaeva organiseerimise, korraldamise, aja planeerimise ja odavama otsimisega ning siis kõigi nende ebamugavuste ületamisega, mis paratamatult igal reisil ette tulevad!?

Emotsioonid!!! Emotsioonid, emotsioonid, ja veel kord – emotsioonid!

Ja ei ole vahet, mis neid emotsioone tekitavad – kas või kaks intensiivselt kätega vehkivat inimest tänavanurgal, nagu juhtus kõnesoleva raamatu autorile. Ükskõik, mis see teie jaoks ka ei ole, aastakümneteks jäävad meelde vaid sündmused, kohad, ja eelkõige inimesed, kes on köitnud teie tähelepanu, liigutanud mõnd meie tundemeelt ja -keelt.

Kui küsiksite minult, millest see raamat räägib, siis nii teile vastaksingi: inimestest, tavalistest inimestest, nende tavalisest argipäevast; sellest, mis on üllatanud, pannud kulmu kergitama või need kipra tõmbama; nendest, keda raamatu autor tahab oma südames hoida ning mille-kelle avastamise-leidmise rõõmu lugejaga jagada.

Ülaltoodu pärast lugesin raamatut mina. Aga kas raamatu headusest ei räägi just lugejate poolt leitud lugemisajendite mitmekülgsus!?

Raamatu tagakaanelt loeme: „Kolme Iisraeli-aasta jooksul jõudsin […] kohtuda tõesti omapäraste inimestega, kelle hulka sattusid poliitajaloolane, sabatihommikused „joodikud“, ministrid, araablastest aednikud, professorid, psühholoogid… Katsusin mõista iidsete kommete tausta ja üritasin tõlkida sabatit eesti keelde. Avastasin ka neid vaatamisväärsusi, millest turist aimu ei saa…“ Kui nüüd vaadata raamatu sisukorrast peatükkide nimetusi, nagu Koššertoit, Roš ha-šaná, Sabatiõhtu, Jom kipúr ja paljud teised, siis ei jää mingit kahtlust, et iidsetest judaismi kommetest saame teavet rohkem kui küllaga. Samas tuleb ilmtingimata meeles pidada, et see ei ole akadeemiline teos, kus kõik peab olema esitatud nagu võrrand matemaatikas, vaid autori nägemus ja eestlaslikult põhjamaine arusaamine nähtust. Kirjutasin meelega „eestlaslikult põhjamaine“, kuna raamatus mainib seda korduvalt autor ise ning see väljendab kõige paremini kahe rahva erinevusi, meievahelisi kontraste, mida raamatus on rohkelt kirjeldatud.

Kuna autoril sulg jookseb ning puudujääke ei esine ka huumorimeeles ja tähelepanuvõimes, siis judaismi kommete kajastamine läbi kohalike elanike iseloomustuse ning nende askelduste kommete tähistamisel teeb lugemise nauditavaks ajaveetmiseks, kus ka millegi uue teadasaamise tera sees. Ja kui raamatu üsna alguses, peatüki „Sisseelamine“ viimane lõik tekitas äkitse tunde, et nii huvitavalt alanud jutustus ühe mulle kauge maa perekonna elust saigi otsa ning kartuse, et ka teised põnevad inimesed ja sündmused saavad kuidagi pooliku kirjelduse, siis edasi lugedes selgub, et nii see ei ole, absoluutselt kohe mitte. Raamat on ilusti üks korralik tervik, on olemas nii peateema kui ka kõrvalteemad, ja iga peatükk on oma lõpu ning algusega, sisust või sisukast keskkohast rääkimata.  Nagu tõdeb autor ise: „See raamat tuleks köitev ka siis, kui jutustaksin ainult oma tööandjate perekonnaelust. Aga minu Iisrael ja seal maal elatud aastad on siiski palju rohkem…“ Peale lugemist võin kinnitada, et nii see on, nii on see raamatus kirjas ning kindlasti on kajastamist leidnud see, mida on välja lubatud: „[…] Peale selle kõige põnevamad inimesed, keda eales kohanud olen“.

Ning veel üks meeldiv joon raamatust! Ei ole võimalik, et autor on elanud kolm aastat murede ja raskusteta ning seda veel kodust kaugel, keset harjumatut kultuurikeskkonda. Planeedil Maa ning sellise inimkooslusega nagu hetkel siin on, ei ole see lihtsalt võimalik. Seda teame kõik, ka autor, kes kirjutab: „[…] Küll aga on raskused ja läbielamised mulle õpetanud üht kui teist. Näiteks seda, et homme tuleb alati. […]“. Raamat on ülimalt positiivne! Paratamatult ootasin alateadlikult eestlaslikku virinat ja küünilisust, et parastavalt hõisata: „No viimaks ometi! Jõudsimegi pärale! Ikkagi eestlane!“. Selle asemel sain hoopis hõisata: „Hurraa! Ei ühtegi totakat naabrit, personaalselt just minust mittehoolivat bürokraati ning juhmi külatädi, kes ei räägi sõnagi inglise keelt!!!“ Raamatus kirjeldatu kõik lihtsalt on ja lihtsuses peitub võlu: neil on nii ja meil on naa. Ja nii on tore olla ja huvitav elada!

Ning kokkuvõtteks: olen jõudnud arusaamisele, et maakera on minu jaoks liiga suur ning igale poole ma siiski ei jõua, aga mõne maa ja selle rahva ning tema kultuuri kohta tahaks rohkem teada saada, ja mitte üksnes ametlikke fakte, vaid olla rõõmus ka seda maad külastanud inimese poolt läbielatud emotsioonide üle. Selleks olen leidnud enda jaoks reisimise lisamooduse: lugedes raamatud reisihuvilistelt inimestelt ning nende elust ja kohanemisest võõrsil.

Tungi sõita Iisraeli raamat minus ei tekitanud, ka ei tekkinud soovi õppida heebrea keelt. Pean tõdema, nagu autor oma raamatu viimases osas, kus ta jutustab oma teest heebrea keele juurde: „Kindlasti oleks seda keelt huvitav uurida, […] Aga mitmenda järgu huvi see minu elus oleks?“ Samas, minu jaoks on see raamat oma eesmärgi täitnud ning kätte olen saanud ka kõik tagumisel kaanel lubatu. Loodetavasti saab see olema nii ka teie puhul. Õigemini, miks loodetavasti? Kindlasti, täpselt nii ta saabki olema! Ja selleks…

Soovin teile Vana Head Lugemist…

Kerli-Katrin Hirv

Märts, 2017.a

Raamatu leiab meie e-poest: vanajahea.ee

Posted by: libarebane | 12/07/2017

“Eestlased väljarändajatena” – Richard Antik

Raamatust “Eestlased Kanadas”

Sissejuhatus

Oma väljakujunenud etnograafilistes piirides, Läänemere ja Peipsi järve vahel, mis fikseeriti ka Eesti Vabariigi piiridena, on eesti rahvas elanud põlise asustajana. See maa on eestluse hälliks, kus on võrsunud eesti kultuur ja kujunenud eesti rahvas.

Neid Eesti maa-ala päriselanikke on asunud ja elanud väljaspoolgi, ja seda õige märgataval määral. Võib arvata, et enne Eesti Vabariigi algust ligikaudu 300.000 eestlast ehk üks viiendik kogu rahvastikust asus väljaspool kodumaad. Varasema väljarännu ja võõrsile asumise kohta on raske anda ühtlast kirjeldavat ülevaadet ja analüüsi. Sellekohane kättesaadav materjal on lünklik ja puudulik. Ulatuslikumalt on Eestile lähema ja ka kõige vanemate asustusalade – Taga-Peipsi ala ehk Oudovamaa kohta kasutada uurimismaterjal, mis koguti uurijate poolt, kelle Tartu Ülikool lähetas 1943. a. Peipsitagusesse, tollal Saksa sõjavägede poolt okupeeritud aladele. Uurijate kollektiivi kuulunud dr. Ilmar Arens on selle materjali põhjal sealse eestlaskonna olukorra kohta avaldanud põhjalikke kirjutisi, mis sisaldavad andmeid ka sisserändamisaja kohta (1, 2). Tähelepandavama eesti asunduste uurija kirikuõpetaja August Nigoli põhjalik ülevaade pidi katkema 1918. aastaga, millal ta mõrvati enamlaste poolt Permis (3). A. Nigoli kõrval oli Venemaal asuvate eesti asunduste abistajana ja uurijana tegev 1909-ndast aastast alates Samuel Sommer (sünd. 1872). Ta külastas korduvalt laiali asuvaid asundusi ning kogus materjali nende ajaloo ja olude kohta. Tema korraldusel toimus 1910. a. Peterburis esimene eesti asunduste kongress, 1909. a. laulupeod Strugi-Belajas ja Simititsas ning 1912. a. Narvas eesti asunike üldlaulupidu. Esimese maailmasõja ajal hävisid Sommeri kogutud materjalid Põhja-Venemaa osas. Omariikluse aastail avaldas ta kodumaal aga põhjalikke kirjeldusi Lõuna-Venemaa eesti asunduste üle. Needki osutusid käesoleva kirjutajale kättesaamatuks (22).

Taga-Peipsi ehk Oudovamaa kujutab endast nii arheoloogiliselt kui ka linnusekultuuri alusel tõenäoselt põlist eestisugu rahvaste asuala, mille järkjärguline slaviseerimine algas alles 9. sajandist alates. Kuid metsade ja soode kaitsel püsisid selle sisemuses eestluse saarekesed pikki sajandeid. Võib-olla olid kuni meie sajandi alguseni Kesk-Peipsi taga säilinud “Sääritsa eestlased” ja “Samolva eestlased” Mehikoorma kohal osaliselt veel jäänus maa pärisrahvast. Väljaränd – sõjapagemine Eestist jätkus neisse paikadesse veel 16. – 18. sajandil. Puhteestilisele asustusele Peipsi taga, nii nagu see ilmneb 1917. aastaks, mil ainuüksi eestlaste arvuline osatähtsus tõusis ühele neljandikule kogu sealsest rahvastikust, pandi aga alus alles massväljarändamisega Eestist alates 1860. aastast (1:113).

Viitasime juba slaviseerimisele. Raskema löögina on tuntud Moskva suurvürsti Ivan III ja tsaar Ivan IV (Julm) Liivimaa vallutamispüüdlused ja kannakinnitamised. Vürstiriikide alistamine Moskva ülevõimule, Novgorod 1478 (lõplikult 1570) ja Pihkva 1510, ja neis osariikides aastaid kestnud Moskva võimu kindlustamine Suur-Vene kogumiseks puudutas nende alade hulgas ka Taga-Peipsit, kust toimus ebakindla elemendi küüditamine. Samaaegselt aga suunati sundemigratsioonina Venemaa teistest osadest võõrrahvaid sellele alale (2:12). Neist küüditatuist ja sõjavangidena kaasatoodud eestlastest tekkis Moskva külje alla isegi eesti küla, kuhu 1576 ka oma kirik ehitati, mis aga järgneval aastal tules hävis. 18. sajandi algul, Põhja-sõja ajal, toimus ulatuslikum rahva küüditamine Venemaale, peamiselt Tartu piirkonnast (2:19).

Varasemast eestlaste asumisest väljapoole kodumaad on veel teada mõnevõrra siirdumisi Ameerika mandrile, Ühendriikidesse. Jäljed ulatuvad möödunud sajandi keskpaika. Vene tsaaririigi pikaajalisest, võiks öelda eluaegsest sõjaväeteenistusest kõrvalehoidev “nekrut”, tol ajal Venemaale kuulunud Aljaskas vene laevalt ärahüpanud eestlasest madrus ja poliitilise tagakiusamise eest põgenik leidsid sellel suurel ja vabal mandril ühteviisi pelgupaiga (4:17). Loe edasi…

Posted by: libarebane | 02/07/2017

“Eestlased Kanadas. I köide.”

02072017imgAjalooline koguteos
Toimetus: Alfred Kulents, peatoimetaja
Richard Antik
Jaan Olvet

KEAK Toronto 1975

Laotud “Meie elu” trükikojas
Trükitud “Oma press” trükikojas

Sisukord 
“Eestlased Kanadas” toimetus ja autorid
Lühendid
“Eestlased Kanadas” ilmumise puhul. Robert Kreem
Eessõna. Alfred Kurlents Loe edasi…

Older Posts »

Kategooriad